Page 1 of 23 1 2 23

About Me

QuangManhCNTT

APPAES.COM

Tôi là một kỹ sư công nghệ thông tin và chuyên về lập trình. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, tôi đã tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ thông tin tuyệt vời, bao gồm các trang web, ứng dụng di động và các hệ thống quản lý dữ liệu trực tuyến. Tôi luôn nỗ lực để nâng cao kỹ năng lập trình của mình và tìm kiếm cách để sử dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề thực tế.

Browse by Categories